Regulatory przepływu - HYDROSTOP

 

Stosowanie regulatora / ogranicznika przepływu ma zastosowanie na kanalizacji deszczowej, oraz kanalizacji technologicznej, charakteryzującej się dużą nierównomiernością przepływu. Współpracując ze zbiornikami (lub studniami) retencyjnymi, regulator / ogranicznik przepływu powoduje wyrównanie fali przepływu, poprzez ograniczenie przepływu maksymalnego. Zastosowanie regulatora / ogranicznika przepływu chroni inne urządzenia, zabudowane na sieci kanalizacyjnej, przed przeciążeniem hydraulicznym, które mogłoby spowodować ich nieefektywną pracą, bądź uszkodzenie. Montaż regulatora / ogranicznika umożliwia też dostosowanie przepływu chwilowego do wartości zadanych w pozwoleniu wodno – prawnym.

Regulator / ogranicznik przepływu zbudowany jest z tworzywa sztucznego PE-HD (materiał niekorodujący). Urządzenie składa się ze zbiornika z zabudowanym w nim układem dławiącym, odpowiedzialnym z ograniczenie wypływu z urządzenia, do zadeklarowanej wielkości. Budowa układu dławiącego uzależniona jest od zakładanego odpływu z urządzenia, oraz od ciśnienia hydrostatycznego wynikającego z maksymalnego poziomu (zakładanego) zwierciadła cieczy w zbiorniku, w którym montowane jest urządzenie. Wlot do urządzenia zabezpieczony jest perforowaną płytą, zabezpieczającą przed przedostawaniem się do wnętrza urządzenia zanieczyszczeń o gabarytach mogących wpłynąć na nieprawidłowa pracę układu dławiącego. Konstrukcja płyty dennej regulatora / ogranicznika, umożliwia zakotwienie urządzenia do stabilnego, płaskiego i wypoziomowanego podłoża studni, lub zbiornika retencyjnego.