POLITYKA PRYWATNOŚCI - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW UGOS

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1) Działając jako UGOS OCHRONA ŚRODOWISKA jesteśmy współadministratorami danych osobowych Państwa jako naszych Klientów. Nasze dane: UGOS OCHRONA ŚRODOWISKA, Warszawa (02-809), ul. Mysikrólika 2A.

2) W skład UGOS OCHRONA ŚRODOWISKA wchodzą: UGOS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. NIP 9512396862, UGOS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. Sp.K. NIP 9512398134

3) Przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały przez Państwa udostępnione w związku z podjęciem z nami współpracy. W szczególności możemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe: Imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail Państwa reprezentantów, przedstawicieli lub właścicieli firm (w przypadku, gdy dane osobowe są częścią nazwy firmy) a także numer NIP lub PESEL w odniesieniu do pełnomocników Spółek. W związku z korzystaniem z monitoringu wizyjnego, możemy przetwarzać również Państwa wizerunek w postaci nagrań z monitoringu.

4) dane osobowe przetwarzane będą:
   a) w celu realizacji świadczonych przez nas usług – zgodnie z Państwa dyspozycją lub treścią umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   b) w celu marketingu usług własnych i kontaktu z Państwem, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   c) w celu zapewnienia sprawnego działania i rozwoju naszego serwisu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   d) na terenie obiektów wykorzystywanych przez UGOS OCHRONA ŚRODOWISKA może być zainstalowany monitoring wizyjny w celu ochrony bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5) Odbiorcami Państwa danych mogą być firmy współpracujące z nami przy realizacji zamówień (np. firmy kurierskie, firmy transportowe, podwykonawcy, poczta, księgowość, kancelaria prawna).

6) Państwa dane przetwarzamy przez okres obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu – aż do złożenia przez Państwa dyspozycji ich usunięcia. Potrzebujemy informacji o historii Państwa zamówień i specyfice dostarczonego sprzętu, aby zapewnić Państwu możliwość serwisu pogwarancyjnego a także modernizacji i naprawy urządzeń w całym okresie ich eksploatacji, co może być niemożliwe lub bardzo utrudnione w przypadku usunięcia tych danych. W przypadku nagrań z monitoringu, są one przetwarzane maksymalnie przez okres jednego miesiąca.

7) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie trwania umowy może uniemożliwić administratorowi realizację niektórych z uprawnień wynikających z treści zawartej umowy. Dyspozycja taka nie będzie również skuteczna wobec danych niezbędnych do wykonania umowy lub danych, które administrator zobowiązany jest przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy;

10) W ramach naszego serwisu internetowego przetwarzamy dane w ramach plików Cookies oraz podobnych technologii firm zewnętrznych (np. google maps, google analitics). Dane te przetwarzane są w oparciu o Państwa zgodę i służą umożliwienia działania niektórych funkcjonalności (np. autouzupełnianie) jak również wykorzystujemy je w celach statystycznych oraz w związku z zapewnieniem rozwoju i poprawy jakości działania naszych serwisów. W ramach plików Cookies mogą być przetwarzane dane osobowe (np. numer IP, dane zapamiętane przez przeglądarkę w formularzu kontaktowym). Zgodę na przetwarzanie plików Cookies możecie Państwo w każdej chwili wycofać z poziomu przeglądarki internetowej.