Włazy i wpusty

Firma UGOS oferuje włazy i wpusty z żeliwa sferoidalnego i szarego w klasie obciążenia od A 15 do F 900. Stosowane są w nawierzchniach komunikacyjnych w ruchu pieszym i kołowym tj. chodniki, drogi, lotniska itp. Wymienione włazy występują również z pokrywą żeliwną oraz  z wypełnieniem betonowym.