Separatory skrobi - STH

Urządzenia typu STH przeznaczone są do wychwytywania skrobi ze ścieków, która to nie może zostać wprowadzona do sieci kanalizacji sanitarnej. Powszechne zastosowanie urządzenia te znajdują w punktach podwyższonego wydzielania skrobi tj. restauracje, bary, punkty zbiorowego żywienia, zakłady przetwórstwa spożywczego.

W separatorze skrobi zintegrowanym z osadnikiem, oprócz polisacharydu usuwane są także zawiesiny mineralne (piaski, szlamy itp.)

Separatory skrobi oferowane przez naszą firmę, produkowane są w zbiornikach żelbetowych lub polietylenowych. Separatory w zbiornikach żelbetowych przeznaczone są do zabudowy podziemnej (teren przejezdny). Urządzenia w zbiornikach polietylenowych znajdują zastosowanie, zarówno z zabudowie podziemnej jak iwolnostojącej.

W celu ułatwienia wyboru pożądanego wyrobu, urządzenia zostały zestawione w następujących typoszeregach:

– STH – separatory skrobi o przepływie od 1 do 25 l/s, w zbiorniku żelbetowym STH-B, polietylenowym (STH-P) lub stalowym (STH-EL)

 

 

– STH-T – separatory skrobi z osadnikiem, o przepływie od 1 do 25 l/s, w zbiorniku żelbetowym (STH-TB), polietylenowym (STH-TP) lub stalowym (STH-TEL)

 

– STH-T – separatory skrobi z osadnikiem, o przepływie od 1 do 25 l/s, w zbiorniku żelbetowym (STH-TB), polietylenowym (STH-TP) lub stalowym (STH-TEL)

–  STH-TPSC – separatory skrobi z osadnikiem i komorą pomp, o przepływie od 1 do 6 l/s, w zbiorniku polietylenowym

 

– STH-TELSC – separatory skrobi z osadnikiem i komorą pomp, o przepływie od 1 do 6 l/s, w zbiorniku polietylenowym

Oprócz urządzeń katalogowych, zawartych w powyższych typoszeregach, oferujemy urządzenie dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.