Skrzynki retencyjno-rozsączające

Skrzynki retencyjno-rozsączające

W skład systemu gospodarowania wody deszczowej wchodzą skrzynki z polipropylenu przeznaczone do rozsączania i retencji. Skrzynki te służą do odwodnienia różnorodnych powierzchni zlewni, rozwiązując tym samym problem zagospodarowani ścieków deszczowych. Firma UGOS oferuje dwa rodzaje skrzynek retencyjno-rozsączających: 

– z otworem kontrolnym,
– bez otworu kontrolnego.

których zadaniem jest czasowe magazynowanie wody deszczowej pochodzącej z utwardzonych powierzchni parkingów samochodowych, dachów, placów, ulic oraz terenów nieutwardzonych. 

Dane techniczne:
– wymiary: długość 600mm, szerokość 600mm, wysokość 100-600mm (co 100mm)
– pojemność pojedynczej skrzynki: 36-216 litrów
– objętość gromadzenia do 95%
– wytrzymałość do 60 SLW
– zsynchronizowany z systemem z otworem kontrolnym
– pojemność pojedynczej skrzynki: 36-216litrów
– otwór kontrolny o średnicy – 500mm (do czyszczenia skrzynek oraz monitoringu)