Układ zamknięty myjni

Układ przeznaczony jest do oczyszczania silnie zanieczyszczonych ścieków pochodzących z myjni samochodowych, warsztatów itp.

Układ pracuje na zasadach zbliżonych do klasycznej oczyszczalni biologicznej, podstawową różnicą jest zastosowanie specyficznej flory bakteryjnej. Zastosowane kultury bakterii charakteryzują się większą wydajnością i odpornością na substancje toksyczne niż zwykłe bakterie rozkładające związki ropopochodne.

Powstające ścieki kierowane są do osadnika szlamu, gdzie separowany jest piasek oraz zmineralizowane w wyniku działalności bakterii zanieczyszczenia. Następnie ścieki przepływają przepływem górnym do drugiego zbiornika (w przypadku konieczności również do trzeciego). Woda pobierana z ostatniego zbiornika jest nasycana tlenem przy użyciu specjalistycznej dyszy napowietrzającej. Natlenione ścieki zawracane są do osadników, czego skutkiem jest natlenienie całej zawartości osadnika. Wynikiem natlenienia jest dynamiczny rozwój zaszczepionych w systemie kultur bakteryjnych odżywiających się związkami ropopochodnymi. Proces biologiczny realizowany jest w osadnikach szlamu, gdzie sedymentują jednocześnie produkty rozkładu związków ropopochodnych i organicznych. Kolejny etap oczyszczania polega na nasyceniu ścieków pęcherzykami powietrza o średnicy 0,2-1,0 mm, czego wynikiem jest flotacja zanieczyszczeń i zawrócenie ich górnym przelewem do osadników szlamu. Przed ujściem z reaktora oczyszczana ciecz przechodzi przez filtr ze stali szlachetnej lub tworzyw sztucznych.

Oczyszczona woda użytkowa przy użyciu pompy ssącej podawane jest do wtórnego wykorzystania na obiekcie.

Wydajność układów w zależności od zapotrzebowania mieści się w zakresie od 2,0 do 15,0 m3/h.