Komory drenażowe

Firma UGOS oferuje komory drenażowe

Przeznaczenie:
Komory drenażowe to urządzenia przeznaczone do odwadniania terenów zurbanizowanych. Montaż systemu komór możliwy jest zarówno w terenie przejezdnym, jak i w terenie zielonym. Komory drenażowe znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie włączenie dodatkowej ilości wód opadowych do sieci miejskiej jest utrudnione, kosztowne lub wręcz niemożliwe. System komór drenażowych stanowi alternatywę dla tradycyjnych zbiorników retencyjnych, studni chłonnych, rurowych drenaży rozsączających itp.

Zalety systemu:
– nieograniczona pojemność całego systemu
– łatwy, szybki i bezpieczny montaż
– możliwość rozbudowy lub przeniesienia
– bardzo duża wytrzymałość (14,5 tony/oś) – obciążony TIR
– duża drożność
– możliwość inspekcji (np. kamerą) i czyszczenia pod ciśnieniem