Zbiorniki magazynowe do 1200 m3 i studnie kanalizacyjne

Firma UGOS oferuje zbiorniki magazynowe do 1200 m3.

Zbiorniki znajdują zastosowanie jako:
– zbiorniki na wodę pitną
– zbiorniki przeciw pożarowe
– zbiorniki retencyjne
– zbiorniki na ścieki 

Zbiorniki oferowane są w różnym wykonaniu materiałowym:

– beton C35/45
– PE-HD – polietylen wysokogęstościowy
– stal
– GRP – laminaty poliestrowo – szklane

ZBIORNIKI BETONOWE

Zbiorniki zbudowane z prefabrykatów betonowych. Wszystkie elementy produkowane są z betonu C35/45 (lub na indywidualne zamówienie C45/55) o wysokiej klasie szczelności W8 i mrozoodporności F150. Zbiorniki spełniają wymagania normy PN-B 3264:2002, PN-EN 1917, PN-EN 206-1, PN-B 10702:1999. Zbiorniki oferujemy wraz z montażem. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów wykończeniowych gwarantuje wysoką szczelność zbiornika.

biorniki budowane są w dwóch wersjach:

ZBIORNIKI MODUŁOWE

Wykonane z prefabrykowanych elementów żelbetowych o średnicach fi Ø 5000 i fi Ø 6000. Wprowadzenie elementu przedłużającego umożliwia rozbudowę zbiornika. Zbiornik oferowany jest w różnych wersjach wysokości z możliwością zastosowania nadstawki.

ZBIORNIKI ŁUPINOWE

Wykonane jako system łączonych elementów żelbetowych. Umożliwia on rozbudowę zbiorników do pojemności 1200 m3 na wcześniej przygotowanej płycie fundamentowej. Zbiorniki łupinowe wychodzą naprzeciw wymaganiom związanym z gromadzeniem, podczyszczaniem i retencją wody. Zbiornik łupinowe mogą być montowane jako zbiorniki podziemne, częściowo zagłębione lub naziemne o średnicach Æ 5m, 6m, 8m, 10,5m, 12m, 14m, 15m, 15,5m, 16m.

ZBIORNIKI PE-HD, stal, GRP

Zbiorniki wykonane są w formie walców o osi poziomej lub pionowej. Wytrzymałość zbiorników dostosowana jest od lokalnych warunków posadowienia. Istnieje możliwość łączenia  zbiorników w zespoły w celu zwiększenia ich pojemności czynnej. Zbiorniki indywidualnie mogą być uzbrojone w wymaganą armaturę.

STUDNIE KANALIZACYJNE

Z materiałów używanych do zbiorników magazynowych, produkujemy również studzienki kanalizacyjne. W każdym przypadku jesteśmy w stanie dostosować się do wymogów wysokościowych, zaopatrzyć studnię w odpowiednią ilość przyłączy (króćce, przejścia szczelne), oraz wyprofilować w odpowiedni sposób dno (kinety).