Separatory lamelowe

 

Firma UGOS to nie tylko producent separatorów koalescencyjnych ale również lamelowych. W celu optymalnego dostosowania urządzeń do warunków lokalnych, separatory lamelowe występują formie walca o osi pionowej (typoszeregi SLEKO) i poziomej (typoszeregi REKO)

Separatory lamelowe przeznaczone są do wychwytywania substancji ropopochodnych ze ścieków , które to nie mogą zostać wprowadzone do odbiornika (wody powierzchniowe, grunt, komunalna oczyszczalnia ścieków). Urządzenia te znajdują powszechne zastosowanie w oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni terenów przemysłowych, portów, lotnisk, miast, dróg, a także parkingów i terenów stacji paliw. Separatory te mogą być wykorzystywane również do oczyszczania ścieków procesowych powstających w warsztatowych samochodowych, myjniach ręcznych i automatycznych itp.

W separatorze lamelowym zintegrowanym z osadnikiem, oprócz substancji ropopochodnych usuwane są także zawiesiny mineralne (piaski, szlamy itp.)

W celu zabezpieczenia urządzeń przed skutkami deszczy nawalnych, separatory mogą być wyposażone w wewnętrzne obejście burzowe (by-pass). Zwarta konstrukcja urządzenia, ułatwia jego montaż i wyklucza konieczność stosowania rozbudowanych systemów przelewowych.

Wszystkie powyższe modyfikacje separatora lamelowego, oferowane są przez naszą firmę w zbiornikach żelbetowych, polietylenowych i stalowych. Separatory w zbiornikach żelbetowych przeznaczone są do zabudowy podziemnej (teren przejezdny). Urządzenia w zbiornikach polietylenowych i stalowych znajdują zastosowanie, zarówno z zabudowie podziemnej jak i wolnostojącej.

W celu ułatwienia wyboru pożądanego wyrobu, urządzenia zostały zestawione w następujących typoszeregach:

– SLEKO – separatory lamelowe o przepływie od 1,5 do 150 l/s, w zbiorniku żelbetowym (SLEKO-B) lub polietylenowym (SLEKO-P)

– SLEKOT – separatory lamelowe z osadnikiem, o przepływie od 1,5 do 100 l/s, w zbiorniku żelbetowym (SLEKOT-B) lub polietylenowym (SLEKOT-P)

– SLEKOW – separatory lamelowe z by-pass’em o przepływie nominalnym od 1,5 do 150 l/s, w zbiorniku żelbetowym (SLEKOW-B) lub polietylenowym (SLEKOW-P)

– SLEKOTW – separatory lamelowe z osadnikiem i by-pass’em o przepływie nominalnym od 1,5 do 100 l/s, w zbiorniku żelbetowym (SLEKOTW-B) lub polietylenowym (SLEKOTW-P)

– REKO – separatory lamelowe o przepływie od 1,5 do 300 l/s, w zbiorniku stalowym (REKO-EL) lub polietylenowym (REKO-P)

– REKOT – separatory lamelowe z osadnikiem, o przepływie od 1,5 do 300 l/s, w zbiorniku stalowym (REKOT-EL) lub polietylenowym (REKOT-P)

– REKOW – separatory lamelowe z by-pass’em o przepływie nominalnym od 1,5 do 300 l/s, w zbiorniku stalowym (REKOW-EL)  lub polietylenowym (REKOW-P)

– REKOTW – separatory lamelowe z osadnikiem i by-pass’em o przepływie nominalnym od 1,5 do 300 l/s, w zbiorniku stalowym (REKOTW-EL) lub polietylenowym (REKOTW-P)

– RETRAP – osadniki zawiesin mineralnych o pojemności czynnej od 150 l do 17 000 l, w zbiorniku stalowym (RETRAP-EL) lub polietylenowym (RETRAP-P)

Oprócz urządzeń katalogowych, zawartych w powyższych typoszeregach, oferujemy urządzenie dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.