Regulatory przepływu - HYDROSTOP

Stosowanie regulatora przepływu ma zastosowanie na kanalizacji deszczowej, oraz kanalizacji technologicznej, charakteryzującej się dużą nierównomiernością przepływu. Współpracując ze zbiornikami (lub studniami) retencyjnymi, regulator przepływu powoduje wyrównanie fali przepływu, poprzez ograniczenie przepływu maksymalnego. Zastosowanie regulatora przepływu chroni inne urządzenia, zabudowane na sieci kanalizacyjnej, przed przeciążeniem hydraulicznym, które mogłoby spowodować ich nieefektywną pracą, bądź uszkodzenie. Montaż regulatora umożliwia też dostosowanie przepływu chwilowego do wartości zadanych w pozwoleniu wodno – prawnym.

Regulator przepływu zbudowany jest z tworzywa sztucznego PE-HD (materiał niekorodujący) lub ze stali nierdzewnej. Budowa regulatora uzależniona jest od zakładanego odpływu z urządzenia, oraz od ciśnienia hydrostatycznego wynikającego z maksymalnego poziomu zwierciadła cieczy w zbiorniku, w którym montowane jest urządzenie. Wlot do urządzenia zabezpieczony jest przed przedostawaniem się do wnętrza urządzenia zanieczyszczeń o gabarytach mogących wpłynąć na nieprawidłowa pracę układu dławiącego. Konstrukcja regulatora umożliwia stabilne przymocowanie do podłoża studni, lub zbiornika retencyjnego.

Referencje

ul. Mysikrólika 2a
02-809 Warszawa
biuro@ugos.com.pl
tel: 22 643 90 70
fax: 22 643 90 71

22 643 90 70
biuro@ugos.com.pl