Osadniki zawiesin mineralnych - TRAP

Urządzenia typu TRAP przeznaczone są do wychwytywania ze ścieków zawiesin mineralnych, które to nie mogą zostać wprowadzone do odbiornika (wody powierzchniowe, grunt, komunalna oczyszczalnia ścieków). Powszechne zastosowanie urządzenia te znajdują w oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni terenów przemysłowych, portów, lotnisk, miast, dróg itp.

Osadniki oferowane przez naszą firmę, produkowane są w zbiornikach żelbetowych, polietylenowych lub stalowych. Osadniki w zbiornikach żelbetowych przeznaczone są do zabudowy podziemnej (teren przejezdny). Urządzenia w zbiornikach polietylenowych i stalowych znajdują zastosowanie, zarówno z zabudowie podziemnej jak i wolnostojącej.

W celu ułatwienia wyboru pożądanego wyrobu, urządzenia zostały zestawione w następujących typoszeregach:

– TRAP-P – osadniki zawiesin mineralnych, w zbiorniku polietylenowym

– TRAP-B – osadniki zawiesin mineralnych, w zbiorniku żelbetowym

 

– TRAP-EL – osadniki zawiesin mineralnych, w zbiorniku stalowym

Oprócz urządzeń katalogowych, zawartych w powyższych typoszeregach, oferujemy urządzenie dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.