UGOS TECH-FLO (Flotacja)

Oczyszczanie ścieków przemysłowych metodą flotacji ciśnieniowej

ZASTOSOWANIE DLA ZAKŁADÓW

REDUKCJE ZANIECZYSZCZEŃ

- PRODUKCJA CHEMICZNA

- ŚREDNIE STĘŻENIE ZAWIESINY

- MYJNIE CYSTERN WEWNĄTRZ

- CHZT,BZT,TŁUSZCZE,OLEJE, DETERGENTY

- PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ

- METALE CIĘŻKIE

- INNE ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE

- ZNEUTRALIZOWANE PH

 

OPIS PROCESU

Ścieki powstające w zakładzie produkcyjnym spływają do pompowni, która pompuje je na sito bębnowe. Zastosowanie sita o prześwicie 0,5-1,00 mm gwarantuje usunięcie zanieczyszczeń grubych ze ścieków. Następnie ścieki zbierane są w mieszanym zbiorniku buforowym w celu ich uśrednienia pod względem ilościowym i jakościowym. Zbiornik taki może być wykonany jako betonowy podziemny (najazdowy/w terenie zielonym) lub naziemny zbiornik ze stali PE/PP stojący w hali. W zbiorniku buforowym montowane jest mieszadło oraz opomiarowanie poziomu. Gdy zadany poziom wypełnienia zostaje osiągnięty system automatyki załącza proces oczyszczania. Ścieki podawane są automatycznie do urządzenia UGOS TECH-FLO, na początku w flokulatorze rurowym prowadzony jest proces strącania chemicznego. W wyniku dozowania koagulantów, środków do korekty pH i flokulantów zachodzi proces wytrącania zanieczyszczeń. Następnie ścieki trafiają do flotatora gdzie w procesie flotacji rozdzielana jest faza osadu od ścieku oczyszczonego. Cały proces sterowany jest z poziomu szafy sterowniczej. Końcowym etapem oczyszczania jest odpompowanie osadu i zrzut ścieków oczyszczonych do kanalizacji.

Budowa urządzenia UGOS TECH-FLO

- wysokiej jakości konstrukcja wykonana ze stali i tworzywa sztucznego,

- zabudowa w hali lub modułowa na zewnątrz (zaizolowane, wentylowane i ogrzewane kontenery),

- orurowanie wykonane z tworzywa: PE, PVC.

Cechy urządzenia UGOS TECH-FLO

- standardowa wydajność od 1 - 500 m3/d (większe wydajności na indywidualne zapytanie),

- modułowa konstrukcja i małe zapotrzebowanie na miejsce,

- technologia pracy dopasowana dla ścieków średnio i mocno zanieczyszczonych,

- optymalna korekta pH dla procesu i zrzutu do kanalizacji,

- najniższe koszty eksploatacyjne dzięki automatyce i dobieranych środków chemicznych.

Sterowanie urządzenia UGOS TECH-FLO

- sterowanie całym procesem oczyszczania ścieków,

- pełna automatyka i wizualizacja procesu,

- automatyczny pomiar i korekta pH.

Zakres oferty UGOS TECH-FLO

- dostawa i wyposażenie pompowni,

- sito bębnowe,

- dostawa i wyposażenie zbiornika buforowego,

- pompy podające,

- flokulator i flotator z dozowaniem chemii procesowej,

- system automatyki i sterowania.

Opcjonalnie

- układ odwadniania osadu,

- komunikacja GSM ze sterownika z informacją o zdarzeniach,

- dozowanie dodatkowych środków chemicznych.

Typoszereg

Typ urządzenia

Wydajność

[m3/h]

Pojemność zbiornika na ścieki [m3]

Zapotrzebowanie

na miejsce [m2]

UGOS TECH-FLO 2

2

10

ok. 25

UGOS TECH-FLO 5

5

20

ok. 30

UGOS TECH-FLO 10

10

50

ok. 60

UGOS TECH-FLO 20

20

100

ok. 90

UGOS TECH-FLO 50

50

200

ok. 150

 

Testy technologiczne i analizy technologiczne

- w celu potwierdzenia doboru urządzenia i środków procesowych.

 Załącznik Wielkość
UGOS ULOTKA 4
1.6 MB

Referencje

UGOS OCHRONA ŚRODOWISKA
SP. Z O.O. SP.K
ul. Mysikrólika 2a
02-809 Warszawa
biuro@ugos.com.pl
tel: 22 643 90 70
fax: 22 643 90 71

22 643 90 70
biuro@ugos.com.pl