UGOS TECH-BIO (Biologia)

Biologiczne oczyszczanie ścieków

ZASTOSOWANIE W MAŁYCH ZAKŁADACH

REDUKCJE ZANIECZYSZCZEŃ

– PRODUKCJA SPOŻYWCZA

– ChZT

– PRODUKCJA CHEMICZNA

– BZT5

– DOCZYZSZCZANIE ŚCIEKÓW Z SUB. ROZP.

– ZWIĄZKI AZOTU (N)

– INNE ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

– ZWIĄZKI FOSFORU (P)

OPIS PROCESU

Biologiczne procesy oczyszczania ścieków stosuje się w zakładach przemysłowych przy odprowadzaniu ścieków oczyszczonych do środowiska i w zakładach przemysłowych podłączonych do kanalizacji w których warunki odprowadzania ścieków wymagają usuwania zanieczyszczeń rozpuszczonych nieusuwalnych na drodze podczyszczania chemicznego w technologiach UGOS TECH-SED i UGOS TECH-FLO. Warunkiem zastosowania biologicznych systemów oczyszczania ścieków przemysłowych jest wstępne podczyszczanie ścieków na sicie, odpowiednie ich zbuforowanie i ewentualne zastosowanie fizyko-chemicznych metod podczyszczania w celu usunięcia nadmiernej zawiesiny, tłuszczy, detergentów lub metali ciężkich. W biologicznych procesach oczyszczania zanieczyszczenia usuwane są w oparciu o technologię osadu czynnego, gdzie odpowiednie warunki napowietrzania ścieków umożliwiają prowadzenie procesów przy zminimalizowanych kosztach. Cały proces sterowany jest z poziomu szafy sterowniczej. Końcowym etapem oczyszczania jest odpompowanie osadu nadmiernego i zrzut ścieków oczyszczonych do kanalizacji lub środowiska.

Budowa urządzenia UGOS TECH-BIO

– wysokiej jakości konstrukcja wykonana z betonu i tworzywa sztucznego,

– zabudowa w hali lub modułowa na zewnątrz,

– orurowanie wykonane z tworzywa: PE, PVC.

Cechy urządzenia UGOS TECH-BIO

– standardowa wydajność od 1 – 60 m3/d (większe wydajności na indywidualne zapytanie),

– modułowa konstrukcja i małe zapotrzebowanie na miejsce,

– technologia dopasowana dla podczyszczonych biodegradowalnych ścieków przemysłowych,

– najniższe koszty eksploatacyjne.

Sterowanie urządzenia UGOS TECH-BIO

– sterowanie całym procesem oczyszczania ścieków,

– pełna automatyka i wizualizacją całego systemu.

Zakres oferty UGOS TECH-BIO

– dostawa i wyposażenie elementów betonowych,

– pompy podające,

– dmuchawa i system napowietrzania,

– układ do odwadniania osadu z pompą,

– sterowanie z układem automatyki.

Opcjonalnie

– komunikacja GSM ze sterownikiem z informacją o zdarzeniach,

– opomiarowanie wypełnienia zbiornika sondą hydrostatyczną,

– dozowanie dodatkowych środków chemicznych.

Typoszereg

Typ urządzenia

Wydajność

[l/h]

Objętość całkowita

zbiornika [m3]

Ładunek ChZT

[kg/d]

Zabudowa naziemna
[m2]

UGOS TECH-BIO 10

500

ok. 40

20

ok. 10

UGOS TECH-BIO 20

1000

ok. 80

40

ok. 15

UGOS TECH-BIO 40

2000

ok. 120

80

ok. 20

UGOS TECH-BIO 60

3000

ok. 200

120

ok. 40

Testy technologiczne i analizy technologiczne

– w celu potwierdzenia doboru urządzenia i środków procesowych.

Załącznik
Wielkość
1.62 MB