UGOS TECH-NEUTRAL (Neutralizacja)


Oczyszczanie ścieków przemysłowych z odzyskiem wody

ZASTOSOWANIE DLA ZAKŁADÓW

REDUKCJE ZANIECZYSZCZEŃ

– PRODUKCJA FARB I TYNKÓW

– DUŻE STĘŻENIA ZAWIESINY OGÓLNEJ

– PRODUKCJA OPAKOWAŃ, DRUKARNIE

– CHZT, TŁUSZCZE, OLEJE, DETERGENTY

– OBRÓBKA SZKŁA I METALU

– METALE CIĘŻKIE

– INNE ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE

– ZNEUTRALIZOWANE PH

OPIS PROCESU

Ścieki powstające w zakładzie produkcyjnym zbierane są w zbiorniku buforowym w celu uśrednienia ich pod względem ilościowym i jakościowym. Zbiornik taki może być wykonany jako betonowy do zabudowy podziemnej (najazdowy/w terenie zielonym) lub naziemny wykonany z PE/PP stojący w hali. W zbiorniku buforowym montowane jest mieszadło oraz opomiarowanie poziomu. Gdy zadany poziom wypełnienia zostaje osiągnięty system automatyki załącza proces oczyszczania. Ścieki podawane są automatycznie do urządzenia UGOS TECH-NEUTRAL, gdzie prowadzony jest proces strącania chemicznego. W wyniku dozowania koagulantów, środków do korekty pH i flokulantów zachodzi proces wytrącania zanieczyszczeń i ich sedymentacji do formy osadu. Cały proces sterowany jest z poziomu szafy sterowniczej. Końcowym etapem oczyszczania jest odwodnienie powstałego osadu i odprowadzenie wody do zbiornika wody procesowej lub kanalizacji.

Budowa urządzenia UGOS TECH-NEUTRAL

– wysokiej jakości konstrukcja wykonana ze stali i tworzywa sztucznego,

– zabudowa w hali lub modułowa na zewnątrz (zaizolowane, wentylowane i ogrzewane kontenery),

– orurowanie wykonane z tworzywa: PE, PVC.

Cechy urządzenia UGOS TECH-NEUTRAL

– standardowa wydajność od 500 – 1000 l/h (większe wydajności na indywidualne zapytanie),

– modułowa konstrukcja i małe zapotrzebowanie na miejsce,

– technologia pracy dopasowana: dla ścieków średnio i mocno zanieczyszczonych,

– optymalna korekta pH dla procesu i zrzutu do kanalizacji,

– najniższe koszty eksploatacyjne poprzez dozowanie płynnych środków chemicznych.

Sterowanie urządzenia UGOS TECH-NEUTRAL

– sterowanie całym procesem oczyszczania ścieków,

– pełna automatyka i wizualizacja całego systemu,

– automatyczny pomiar i korekta pH.

Zakres oferty UGOS TECH-NEUTRAL

– dostawa i wyposażenie zbiornika buforowego,

– orurowanie, armatura i pompy podające,

– reaktor z układem neutralizacji pH i dozowaniem chemii procesowej,

– układ filtrów odwadniania osadu,

– zbiornik wody procesowej z wyposażeniem,

– szafa sterownicza z pełną automatyką.

Opcjonalnie

– komunikacja GSM ze sterownikiem z informacją o zdarzeniach,

– opomiarowanie wypełnienia zbiornika sondą hydrostatyczną,

– dozowanie dodatkowych środków chemicznych,

– dopasowany system odwadniania osadu.

Typoszereg

Typ urządzenia

Wydajność

[m3/d]

Pojemność zbiornika na ścieki [m3]

Pojemność zbiornika na wodę procesową [m3]

Zapotrzebowanie

na miejsce [m2]

UGOS TECH-NEUTRAL 1

1

2

2

ok. 25

UGOS TECH-NEUTRAL 3

3

3

4

ok. 30

UGOS TECH-NEUTRAL 5

5

4

ok. 35

UGOS TECH-NEUTRAL 10

10

10

8

ok. 50

Testy technologiczne i analizy technologiczne

– w celu potwierdzenia doboru urządzenia i środków procesowych.

Załącznik
Wielkość
1.6 MB