UGOS TECH-RECYKLING (Woda Szara)

 

Oczyszczanie ścieków szarych

ZASTOSOWANIE DLA BUDOWNICTWA

REDUKCJE ZANIECZYSZCZEŃ

– MIESZKALNEGO JEDNO/WIELORODZINNEGO

– BZT5 (OZNACZANE RÓWNIEŻ BZT7)

– HOTELI I BIUROWCÓW

– BAKTERIE GRUPY COLI

– AQUAPARKÓW

– ZAWIESINA OGÓLNA

– BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

– SATURACJA TLENEM > 50%

OPIS PROCESU

Ścieki szare powstające z umywalek, prysznicy, wanien, pralek i podczyszczone ścieki kuchenne spływają oddzielnym systemem kanalizacji szarej do urządzenia UGOS TECH-SZARAWODA.

W pierwszej kolejności na wejściu do urządzenia należy przewidzieć filtr części grubych dostosowany do indywidulanych warunków zabudowy obiektu. Następnie ścieki szare trafiają do komór procesowych gdzie kolejno w komorze wstępnej i komorze filtrów poddawane są biologicznym procesom oczyszczania. Następnie w celu oddzielania fazy osadowej i usunięcia pozostałych zanieczyszczeń ścieki poddawane są filtracji w modułach filtracyjnych. Oczyszczona woda szara trafia do zbiornika wody procesowej z którego dystrybuowana jest na cele spłukiwania toalet, podlewania zieleni lub inne cele nie wymagające jakości wody pitnej.

Oczyszczona woda szara może być stosowana sama lub razem z wodą deszczową w każdym obiekcie budowalnym.

Budowa urządzenia UGOS TECH-SZARAWODA

– wysokiej jakości konstrukcja wykonana z betonu lub z tworzywa sztucznego,

– orurowanie wykonane z tworzywa: PE, PVC.

Cechy urządzenia UGOS TECH-SZARAWODA

– standardowa wydajność od 1 – 15 m3/d (większe wydajności na indywidualne zapytanie),

– modułowa konstrukcja i małe zapotrzebowanie na miejsce,

– technologia pracy dopasowana dla ścieków szarych i podczyszczonych ścieków kuchennych.

Sterowanie urządzenia UGOS TECH-SZARAWODA

– sterowanie całym procesem oczyszczania ścieków szarych z możliwością podłączenia do BMS.

Zakres oferty UGOS TECH-SZARAWODA

– dostawa i wyposażenie zbiorników,

– pompy podające, reaktor z układem filtrów i sterowanie.

Opcjonalnie

– komunikacja GSM ze sterownika z informacją o zdarzeniach,

– dezynfekcja wody szarej lampą UV i środkami chemicznymi.

Typoszereg

Typ urządzenia

Wydajność

[m3/d]

Pojemność zbiornika na wodę szarą [m3]

Zapotrzebowanie

na miejsce [m2]

UGOS TECH-SZARAWODA 2

2

2

ok. 10

UGOS TECH-SZARAWODA 5

5

5

ok. 15

UGOS TECH-SZARAWODA 7

7

7

ok. 15

UGOS TECH-SZARAWODA 10

10

10

ok. 20

UGOS TECH-SZARAWODA 15

15

15

ok. 20

Testy technologiczne i analizy technologiczne

– w celu potwierdzenia doboru urządzenia i środków procesowych.

Załącznik
Wielkość
2.26 MB