Aktualności

Nowe aprobaty techniczne

Informujemy o udzieleniu przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy firmie UGOS Ochrona Środowiska następujących aprobat technicznych:

  • AT/2013-08-0358 – Separatory lamelowe SLEKO, REKO z oddzielnym osadnikiem – typoszeregi,
  • AT/2013-08-0359 – Separatory lamelowe zintegrowane z osadnikiem SLEKOT, REKOT – typoszeregi,
  • AT/2013-08-0360 – Separatory lamelowe z obejściem burzowym SLEKOW, REKOW – typoszeregi,
  • AT/2013-08-0361 – Separatory lamelowe zintegrowane z osadnikiem i obejściem burzowym SLEKOTW, REKOTW – typoszeregi,
  • AT/2013-08-0362 – Separator zawiesin RETRAP – typoszereg.

Data: 

piątek, 1 luty, 2013