Automatyka i monitoring

Szafy sterownicze dostarczane przez UGOS Ochrona Środowiska zapewniają automatyczną pracę, kontrolę układu tłocznego oraz jego diagnostykę w przypadku zaistnienia awarii. Każda szafa zawiera komplet zabezpieczeń, programowalny sterownik z wyświetlaczem, zestaw lampek do wizualizacji stanów pompowni oraz diagnostyki, możliwość pracy w trybie ręcznym, symulację poziomu minimalnego umożliwiającą spompowanie ścieków do najniższego bezpiecznego dla pomp poziomu, syrenkę i kogut informujący o awarii (istnieje możliwość wyłączenia dźwięku). Szafa sterownicza może być w razie potrzeby rozbudowana o liczne dodatkowe elementy jak np.: gniazdo agregatu, pomiar prądu, instalacje alarmowe (włamanie), układ podtrzymania napięcia, dodatkowe zabezpieczenia pomp (np. czujnik wilgoci), oświetlenie wewnętrzne, czujnik zmierzchowy do sterowania oświetleniem zewnętrznym, czujnik deszczu czy przetwornik przepływomierza. Pomiar poziomu ścieków w pompowni odbywa się za pomocą zestawu pływaków lub sondy hydrostatycznej i dwóch pływaków zabezpieczających (mogą być użyte do sterowania pompownią w przypadku awarii sondy).

Niezależnie od wybranej konfiguracji szafy sterowniczej, każda może być wyposażona w układ zdalnego powiadamiania o stanach awaryjnych.  Zaprogramowane komunikaty wysyłane są za pośrednictwem telefonii komórkowej na podany numer telefonu ekipy serwisowej lub za pomocą styków bezpotencjałowych wyprowadzone do wizualizacji w BMS (Building management system). Do BMS’u mogą być przekazywane również sygnały analogowe jak poziom ścieku doczytany z sondy hydrostatycznej lub natężenie prądu pobieranego przez pompę.

Oferujemy także monitoring i zdalne sterowanie pracą przepompowni za pomocą modemu GPRS wraz z wykonaniem stacji bazowej, dostawą oprogramowania i wizualizacją.