;


W zakresie serwisu, czyszczania, opróżniania urządzeń do oczyszczania
ścieków polecamy firmę UGOS SERVICE SP. Z O.O. SP.K. www.ugos-service.pl


Referencje

UGOS OCHRONA ŚRODOWISKA
SP. Z O.O. SP.K
ul. Mysikrólika 2a
02-809 Warszawa
biuro@ugos.com.pl
tel: 22 643 90 70
fax: 22 643 90 71

22 643 90 70
biuro@ugos.com.pl