Aktualności

Nowe aprobaty techniczne

Informujemy o udzieleniu przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy firmie UGOS Ochrona Środowiska następujących aprobat technicznych:

AT/2011-08-0344 – separator koalescencyjny SEKO, osadnik TRAP
AT/2011-08-0345 – separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem SEKOT, separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i komorą pomp SEKOT-PSC
AT/2011-08-0346 – separator koalescencyjny z obejściem burzowym SEKOW, separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i z obejściem burzowym SEKOTW
Data:
poniedziałek, 28 Marzec, 2011