Serwis

 

Firma UGOS jako wieloletni producent urządzeń służących do podczyszczania ścieków, zajmuje się również ich serwisem eksploatacyjnym. Przestrzeganie harmonogramu czynności serwisowych, przewidzianych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) gwarantuje prawidłową i bezawaryjną pracę urządzeń. Bazując na doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze oraz specjalistycznym sprzęcie świadczymy usługi na terenie całego kraju, w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń, takich jak:

  • separatory substancji ropopochodnych,
  • separatory tłuszczu,
  • separatory skrobi,
  • osadniki, piaskowniki,
  • neutralizatory,
  • regulatory przepływu,
  • przepompownie ścieków,