Umowy serwisowe

Szczególnie polecamy Państwu nawiązanie z naszą firmą stałej współpracy, w zakresie serwisu eksploatacyjnego urządzeń oczyszczających ścieki (zwłaszcza separatory i przepompownie). Praktyka wykazała, że właściciele przedmiotowych urządzeń bardzo często zapominają o konieczności wykonania ich serwisu, co często kończyło się zalaniem obiektu lub innymi problemami. Wychodząc naprzeciw tego typu sytuacjom zachęcamy do objęcia posiadanych przez Państwa urządzeń „stałą umową serwisową”, co dodatkowo może obniżyć koszty eksploatacyjne, w porównaniu obsługą na podstawie pojedynczych zleceń.

Podpisanie stałej umowy o współpracy na serwis urządzeń firmy UGOS, może spowodować wydłużenie gwarancji nawet o 3 lata.

Referencje

ul. Mysikrólika 2a
02-809 Warszawa
biuro@ugos.com.pl
tel: 22 643 90 70
fax: 22 643 90 71

22 643 90 70
biuro@ugos.com.pl