UGOS TECH-SED (Sedymentacja)

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

ZASTOSOWANIE DLA ZAKŁADÓW

REDUKCJE ZANIECZYSZCZEŃ

- PRODUKCJA FARB I TYNKÓW

- DUŻE STĘŻENIA ZAWIESINY OGÓLNEJ

- PRODUKCJA OPAKOWAŃ, DRUKARNIE

- CHZT, TŁUSZCZE, OLEJE, DETERGENTY

- OBRÓBKA SZKŁA I METALU

- METALE CIĘŻKIE

- INNE ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE

- ZNEUTRALIZOWANE PH

OPIS PROCESU

Ścieki powstające w zakładzie produkcyjnym zbierane są w zbiorniku buforowym w celu uśrednienia ich pod względem ilościowym i jakościowym. Zbiornik taki może być wykonany jako betonowy do zabudowy podziemnej (najazdowy/w terenie zielonym) lub naziemny wykonany z PE/PP stojący w hali. W zbiorniku buforowym montowane jest mieszadło oraz opomiarowanie poziomu. Gdy zadany poziom wypełnienia zostaje osiągnięty system automatyki załącza proces oczyszczania. Ścieki podawane są automatycznie do urządzenia UGOS TECH-SED, gdzie prowadzony jest proces strącania chemicznego. W wyniku dozowania koagulantów, środków do korekty pH i flokulantów zachodzi proces wytrącania zanieczyszczeń i ich sedymentacji do formy osadu. Cały proces sterowany jest z poziomu szafy sterowniczej. Końcowym etapem oczyszczania jest odwodnienie powstałego osadu na prasie komorowej i zrzut ścieków oczyszczonych do kanalizacji.

Budowa urządzenia UGOS TECH-SED

- wysokiej jakości konstrukcja wykonana ze stali i tworzywa sztucznego,

- zabudowa w hali lub modułowa na zewnątrz (zaizolowane, wentylowane i ogrzewane kontenery),

- orurowanie wykonane z tworzywa sztucznego: PE, PVC.

Cechy urządzenia UGOS TECH-SED

- standardowa wydajność od 1000 - 5000 l/h (większe wydajności na indywidualne zapytanie),

- modułowa konstrukcja i małe zapotrzebowanie na miejsce,

- technologia pracy dopasowana dla ścieków średnio i mocno zanieczyszczonych,

- optymalna korekta pH dla procesu i zrzutu do kanalizacji,

- najniższe koszty eksploatacyjne poprzez dozowanie płynnych środków chemicznych.

Sterowanie urządzenia UGOS TECH-SED

- sterowanie całym procesem oczyszczania ścieków,

- pełna automatyka i wizualizacja pracy systemu,

- pomiar z sygnalizacją wyczerpania środków chemicznych.

Zakres oferty UGOS TECH-SED

- dostawa i wyposażenie zbiornika buforowego,

- orurowanie, armatura i pompy podające,

- reaktor z układem neutralizacji pH i dozowaniem chemii procesowej,

- układ odwadniania osadu,

- szafa sterownicza z pełną automatyką.

Opcjonalnie

- komunikacja GSM ze sterownika z informacją o zdarzeniach,

- opomiarowanie wypełnienia zbiornika sondą hydrostatyczną,

- dozowanie dodatkowych środków chemicznych,

- dopasowany system odwadniania osadu.

Typoszereg

Typ urządzenia

Wydajność

[m3/d]

Pojemność zbiornika

[m3]

Zapotrzebowanie na miejsce

[m2]

UGOS TECH-SED 5

5

5

ok. 20

UGOS TECH-SED 10

10

10

ok. 25

UGOS TECH-SED 20

20

19

ok. 30

UGOS TECH-SED 50

50

19

ok. 50

Analizy i testy technologiczne

- w celu potwierdzenia doboru urządzenia i środków procesowych.

Referencje

UGOS OCHRONA ŚRODOWISKA
SP. Z O.O. SP.K
ul. Mysikrólika 2a
02-809 Warszawa
biuro@ugos.com.pl
tel: 22 643 90 70
fax: 22 643 90 71

22 643 90 70
biuro@ugos.com.pl