UGOS TECH-NEUTRAL (Neutralizacja)

Oczyszczanie ścieków przemysłowych z odzyskiem wody

ZASTOSOWANIE DLA ZAKŁADÓW

REDUKCJE ZANIECZYSZCZEŃ

- PRODUKCJA FARB I TYNKÓW

- DUŻE STĘŻENIA ZAWIESINY OGÓLNEJ

- PRODUKCJA OPAKOWAŃ, DRUKARNIE

- CHZT, TŁUSZCZE, OLEJE, DETERGENTY

- OBRÓBKA SZKŁA I METALU

- METALE CIĘŻKIE

- INNE ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE

- ZNEUTRALIZOWANE PH

OPIS PROCESU

Ścieki powstające w zakładzie produkcyjnym zbierane są w zbiorniku buforowym w celu uśrednienia ich pod względem ilościowym i jakościowym. Zbiornik taki może być wykonany jako betonowy do zabudowy podziemnej (najazdowy/w terenie zielonym) lub naziemny wykonany z PE/PP stojący w hali. W zbiorniku buforowym montowane jest mieszadło oraz opomiarowanie poziomu. Gdy zadany poziom wypełnienia zostaje osiągnięty system automatyki załącza proces oczyszczania. Ścieki podawane są automatycznie do urządzenia UGOS TECH-NEUTRAL, gdzie prowadzony jest proces strącania chemicznego. W wyniku dozowania koagulantów, środków do korekty pH i flokulantów zachodzi proces wytrącania zanieczyszczeń i ich sedymentacji do formy osadu. Cały proces sterowany jest z poziomu szafy sterowniczej. Końcowym etapem oczyszczania jest odwodnienie powstałego osadu i odprowadzenie wody do zbiornika wody procesowej lub kanalizacji.

Budowa urządzenia UGOS TECH-NEUTRAL

- wysokiej jakości konstrukcja wykonana ze stali i tworzywa sztucznego,

- zabudowa w hali lub modułowa na zewnątrz (zaizolowane, wentylowane i ogrzewane kontenery),

- orurowanie wykonane z tworzywa: PE, PVC.

Cechy urządzenia UGOS TECH-NEUTRAL

- standardowa wydajność od 500 - 1000 l/h (większe wydajności na indywidualne zapytanie),

- modułowa konstrukcja i małe zapotrzebowanie na miejsce,

- technologia pracy dopasowana: dla ścieków średnio i mocno zanieczyszczonych,

- optymalna korekta pH dla procesu i zrzutu do kanalizacji,

- najniższe koszty eksploatacyjne poprzez dozowanie płynnych środków chemicznych.

Sterowanie urządzenia UGOS TECH-NEUTRAL

- sterowanie całym procesem oczyszczania ścieków,

- pełna automatyka i wizualizacja całego systemu,

- automatyczny pomiar i korekta pH.

Zakres oferty UGOS TECH-NEUTRAL

- dostawa i wyposażenie zbiornika buforowego,

- orurowanie, armatura i pompy podające,

- reaktor z układem neutralizacji pH i dozowaniem chemii procesowej,

- układ filtrów odwadniania osadu,

- zbiornik wody procesowej z wyposażeniem,

- szafa sterownicza z pełną automatyką.

Opcjonalnie

- komunikacja GSM ze sterownikiem z informacją o zdarzeniach,

- opomiarowanie wypełnienia zbiornika sondą hydrostatyczną,

- dozowanie dodatkowych środków chemicznych,

- dopasowany system odwadniania osadu.

Typoszereg

Typ urządzenia

Wydajność

[m3/d]

Pojemność zbiornika na ścieki [m3]

Pojemność zbiornika na wodę procesową [m3]

Zapotrzebowanie

na miejsce [m2]

UGOS TECH-NEUTRAL 1

1

2

2

ok. 25

UGOS TECH-NEUTRAL 3

3

3

4

ok. 30

UGOS TECH-NEUTRAL 5

5

4

ok. 35

UGOS TECH-NEUTRAL 10

10

10

8

ok. 50

Testy technologiczne i analizy technologiczne

- w celu potwierdzenia doboru urządzenia i środków procesowych.

 Załącznik Wielkość
UGOS ULOTKA 2
1.6 MB

 

Referencje

UGOS OCHRONA ŚRODOWISKA
SP. Z O.O. SP.K
ul. Mysikrólika 2a
02-809 Warszawa
biuro@ugos.com.pl
tel: 22 643 90 70
fax: 22 643 90 71

22 643 90 70
biuro@ugos.com.pl