Serwis i przeglądy urządzeń

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – par. 23. Ust. 1.  wymaga spełnienia warunków (o których mowa w par. 21. Ust. 1.) poprzez ocenę na podstawie przeprowadzanych przez zakład (co najmniej 2 razy w roku) przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Wiedza, zdobyte doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze kadrowe i techniczne, pozwala nam świadczyć usługi serwisowe na najwyższym poziomie.

W palecie naszych usług znajdą Państwo m.in. :

-  okresowe przeglądy eksploatacyjne separatorów,

-  przeglądy przepompowni deszczowych i sanitarnych,

-  przeglądy, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wszystkich urządzeń produkowanych przez firmę UGOS Ochrona Środowiska (wyłączny autoryzowany serwis).

Każda wykonana przez naszą firmę usługa serwisowa, potwierdzona jest stosownym protokołem oraz wpisem w książkę eksploatacyjną urządzenia. Uzyskują Państwo w ten sposób niezbędne dokumenty do okazania odpowiednim organom kontrolnym.

Referencje

ul. Mysikrólika 2a
02-809 Warszawa
biuro@ugos.com.pl
tel: 22 643 90 70
fax: 22 643 90 71

22 643 90 70
biuro@ugos.com.pl