Separatory tłuszczu - FETT

Urządzenia typu FETT przeznaczone są do wychwytywania  tłuszczów ze ścieków, które to nie mogą zostać wprowadzone sieci kanalizacji sanitarnej. Powszechne zastosowanie urządzenia te znajdują w punktach podwyższonej produkcji tłuszczy tj. restauracje, bary, punkty zbiorowego żywienia, zakłady przetwórstwa spożywczego.

W separatorze tłuszczu zintegrowanym z osadnikiem, oprócz tłuszczów usuwane są także zawiesiny mineralne (piaski, szlamy itp.)

Separatory tłuszczu oferowane przez naszą firmę, produkowane są w zbiornikach żelbetowych lub polietylenowych. Separatory w zbiornikach żelbetowych przeznaczone są do zabudowy podziemnej (teren przejezdny). Urządzenia w zbiornikach polietylenowych znajdują zastosowanie, zarówno z zabudowie podziemnej jak i wolnostojącej.

W celu ułatwienia wyboru pożądanego wyrobu, urządzenia zostały zestawione w następujących typoszeregach:

- FETT - separatory tłuszczu o przepływie od 1 do 25 l/s, w zbiorniku żelbetowym (FETT-B), polietylenowym (FETT-P) lub stalowym (FETT-EL)

  

- FETT-T – separatory tłuszczu z osadnikiem, o przepływie od 1 do 25 l/s, w zbiorniku żelbetowym (FETT-TB), polietylenowym (FETT-TP), lub stalowym (FETT-TEL)

  

- FETT-TPSC – separatory tłuszczu z osadnikiem i komorą pomp, o przepływie od 1 do 6 l/s, w zbiorniku polietylenowym

- FETT-TELSC – separatory tłuszczu z osadnikiem i komorą pomp, o przepływie od 1 do 6 l/s, w zbiorniku stalowym

- FETT-TPRS – separatory tłuszczu z osadnikiem, wyposażone w zautomatyzowany układ czyszcząco - opróżniający, o przepływie od 1 do 6 l/s, w zbiorniku polietylenowym

- FETT-TELRS – separatory tłuszczu z osadnikiem, wyposażone w zautomatyzowany układ czyszcząco - opróżniający, o przepływie od 1 do 6 l/s, w zbiorniku stalowym

- FETT-PU – separator tłuszczu do montażu pod zlewem, o przepływie od 0,1 do 0,5 l/s, w zbiorniku polietylenowym

Oprócz urządzeń katalogowych, zawartych w powyższych typoszeregach, oferujemy urządzenie dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.

Referencje

UGOS OCHRONA ŚRODOWISKA
SP. Z O.O. SP.K
ul. Mysikrólika 2a
02-809 Warszawa
biuro@ugos.com.pl
tel: 22 643 90 70
fax: 22 643 90 71

22 643 90 70
biuro@ugos.com.pl