POLITYKA PRYWATNOŚCI - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW UGOS

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1) Działając jako UGOS jesteśmy współadministratorami danych osobowych Państwa jako naszych Klientów. Nasze dane: UGOS, Warszawa (02-809), ul. Mysikrólika 2A.

2) W skład UGOS wchodzą: UGOS Service Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, UGOS Ochrona Środowiska Sp. z o.o., UGOS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, UGOS Service Sp. z o.o., UGOS Ochrona Środowiska Mariusz Kowalczyk;

3) przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały przez Państwa udostępnione w drodze dobrowolnej zgody w związku z podjęciem z nami współpracy. W szczególności możemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe: Imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail Państwa reprezentantów, przedstawicieli lub właścicieli firm (w przypadku, gdy dane osobowe są częścią nazwy firmy) a także numer NIP lub PESEL w odniesieniu do pełnomocników Spółek.

4) nie przetwarzamy żadnych danych o szczególnym charakterze (tzw. „danych wrażliwych”);

5) dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu realizacji świadczonych przez nas usług - zgodnie z Państwa dyspozycją lub treścią umowy ;
b) w celu marketingu usług własnych i kontaktu z Państwem;

6) Odbiorcami Państwa danych mogą być firmy współpracujące z nami przy realizacji zamówień (np. firmy kurierskie, firmy transportowe, podwykonawcy, poczta).

7) podstawą przetwarzania jest konieczność wykonania zawartej z Państwem umowy, dobrowolna zgoda oraz uzasadniony interes prawny administratora w odniesieniu do marketingu usług własnych oraz przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej;

8) Państwa dane przetwarzamy przez okres obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu - aż do złożenia przez Państwa dyspozycji ich usunięcia. Potrzebujemy informacji o historii Państwa zamówień i specyfice dostarczonego sprzętu, aby zapewnić Państwu możliwość serwisu pogwarancyjnego a także modernizacji i naprawy urządzeń w całym okresie ich eksploatacji, co może być niemożliwe lub bardzo utrudnione w przypadku usunięcia tych danych;

9) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie trwania umowy może uniemożliwić administratorowi realizację niektórych z uprawnień wynikających z treści zawartej umowy. Dyspozycja taka nie będzie również skuteczna wobec danych niezbędnych do wykonania umowy lub danych, które administrator zobowiązany jest przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);

11) podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy;

12) ani my – jako administrator, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone Państwa dane osobowe nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu;

Referencje

ul. Mysikrólika 2a
02-809 Warszawa
biuro@ugos.com.pl
tel: 22 643 90 70
fax: 22 643 90 71

22 643 90 70
biuro@ugos.com.pl