Opróżnianie i utylizacja ścieków z separatorów i innych

Firma UGOS świadczy usługi opróżniania separatorów i osadników z nagromadzonych odpadów, i czyszczenia urządzeń na terenie całego kraju. Jest to możliwe dzięki taborowi cystern oraz zatrudnienia fachowej, doświadczonej, i odpowiednio przeszkolonej kadry pracowników.

Odebrane na miejscu usługi odpady osadowe (szlamy, piaski) i płynne (mieszaniny wodno–olejowe, tłuszcze) są transportowane i przekazywane do Zakładów Unieszkodliwiania, zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Odpowiednio wyposażone samochody oraz wykwalifikowani pracownicy, gwarantują pełen profesjonalizm świadczonych przez nas usług. Każda usługa jest dla nas ważna, dlatego zawsze staramy się wykonywać naszą pracę w sposób profesjonalny i bezpieczny dla środowiska.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów - - Rozp. Ministra Ochrony Środowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego –par. 23. Ust. 1.:  Spełnienie warunków, o których mowa w par. 21. Ust. 1. Ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń -  zaleca się dokonanie przeglądu okresowego minimum 2 razy na rok oraz opróżnienie minimum 1 raz na rok.

W przypadku separatorów tłuszczu wymagane jest co dwa tygodnie (nie rzadziej niż raz na miesiąc – zgodnie z PN-EN 1825-2) – usuniecie nagromadzonych zanieczyszczeń, natomiast nie rzadziej niż raz na kwartał generalne czyszczenie.

Referencje

ul. Mysikrólika 2a
02-809 Warszawa
biuro@ugos.com.pl
tel: 22 643 90 70
fax: 22 643 90 71

22 643 90 70
biuro@ugos.com.pl