Ogólne warunki dostaw i sprzedaży

UGOS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. Sp.K KRS: 0000575920

- OWS obowiązujące do 29.01.2022 r.
- OWS obowiązujące od 29.01.2022 r.

Referencje

UGOS OCHRONA ŚRODOWISKA
SP. Z O.O. SP.K
ul. Mysikrólika 2a
02-809 Warszawa
biuro@ugos.com.pl
tel: 22 643 90 70
fax: 22 643 90 71

22 643 90 70
biuro@ugos.com.pl