Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie to oprócz gospodarki odpadami również szereg obowiązków związanych z emisjami do powietrza, gospodarką wodno - ściekową czy inne specyficzne wymagania branżowe. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, rozszerzamy zakres naszych usług o szeroko pojęte doradztwo w zakresie ochrony środowiska.

W tym zakresie oferujemy:

  • ewidencja i sprawozdawczość (prowadzenie pełnej ewidencji i monitoringu środowiskowego, przygotowywanie wszystkich rodzajów sprawozdań i raportów np. korzystanie ze środowiska, KOBiZE, sprawozdania odpadowe itp.);

  • wnioski o wydanie pozwoleń - kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania wniosku oraz przeprowadzenia w urzędzie procesu uzyskania decyzji w zakresie np. transport, zbieranie, przetwarzanie, wytwarzanie odpadów, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia emisyjne, decyzje środowiskowe, pozwolenia zintegrowane;

  • nadzór nad systemem zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001 - usługa obejmuje wdrożenie systemu zarządzania, przygotowanie i uzyskanie certyfikatu oraz późniejsze jego utrzymanie;

  • edukacja - specjalistyczne i zindywidualizowane szkolenia z zakresu ochrony środowiska;

  • nadzór prawny - doraźna pomoc prawna w obszarze ochrony środowiska, reprezentowanie klienta w urzędach oraz podczas kontroli i audytów;

  • zindywidualizowane oprogramowanie komputerowe umożliwiające zintegrowane i kompleksowe zarządzanie w czasie rzeczywistym danymi z zakresu ochrony środowiska.

Dla Państwa wygody oferujemy również pełny outsourcing wszystkich wymienionych powyżej usług, dzięki czemu możemy przejąć całość obowiązków i odpowiedzialności za wszystkie aspekty środowiskowe w Państwa przedsiębiorstwie.

 Załącznik Wielkość
 Konsulting w ochronie środowiska - Ulotka 517.66 KB
 

Referencje

UGOS OCHRONA ŚRODOWISKA
SP. Z O.O. SP.K
ul. Mysikrólika 2a
02-809 Warszawa
biuro@ugos.com.pl
tel: 22 643 90 70
fax: 22 643 90 71

22 643 90 70
biuro@ugos.com.pl