Montaż i uruchomienie

Ważnym ogniwem naszej działalności są oferowane usługi w zakresie montażu, lub wymiany starych, zużytych urządzeń na nowe, produkowane przez firmę UGOS. Bardzo istotną kwestią jest prawidłowe uruchomienie separatorów po montażu przez firmy zewnętrzne, co możemy zaproponować w ramach przeglądu zerowego/uruchamiającego

Częstą przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania separator jest źle przeprowadzony jego rozruch. Warto więc w tym przypadku czynność taką powierzyć firmie profesjonalnej, której fundament stanowią doświadczeni pracownicy z doskonałą znajomością budowy i zasad działania tego typu urządzeń. Jeżeli więc obawiają się Państwo o poprawne funkcjonowanie właśnie zakupionego separatora, prosimy o kontakt.

Referencje

ul. Mysikrólika 2a
02-809 Warszawa
biuro@ugos.com.pl
tel: 22 643 90 70
fax: 22 643 90 71

22 643 90 70
biuro@ugos.com.pl