Klapy zwrotne

Klapy zwrotne są urządzeniami przeciwzalewowymi, przeznaczonymi do zabudowy w przewodach poziomych. Urządzenia typu FK zapobiegają zwrotnemu przepływowi ścieków w przewodach kanalizacyjnych. Klapy zwrotne mogą znaleźć zastosowanie np. na wylotach kanalizacji, do koryt o dużej zmienności poziomu zwierciadła (cieki naturalne, rowy melioracyjne).

Klapy zwrotne FK wyprodukowane są polietylenu. Ze względu na zróżnicowane miejsce zabudowy klap oferujemy klapy końcowe i klapy sieciowe. Z uwagi na różnorodny sposób połączenia klapy z kanalizacją, wykonujemy klapy z zakończeniem bosym lub kołnierzowym.

W celu ułatwienia wyboru pożądanego wyrobu, urządzenia zostały zestawione w następujących typoszeregach:

- FK-LB - klapy końcowe bose

- FK-LK - klapy końcowe kołnierzowe

- FK-SB - klapy sieciowe bose

- FK-SK - klapy sieciowe kołnierzowe

Referencje

UGOS OCHRONA ŚRODOWISKA
SP. Z O.O. SP.K
ul. Mysikrólika 2a
02-809 Warszawa
biuro@ugos.com.pl
tel: 22 643 90 70
fax: 22 643 90 71

22 643 90 70
biuro@ugos.com.pl