Czyszczenie kanalizacji i pompowni

Czyszczenie kanalizacji wynika z okresowej konieczności usunięcia z przewodów rurowych, odkładających się w nich osadów. Gromadzenie się osadów jest zazwyczaj spowodowane nieprawidłowym składem ścieków (np. wysypywanie do kanalizacji zawiesin mineralnych, czy spuszczanie tłuszczów spożywczych – brak separatora), lub zbyta małą ilością płynących ścieków. Czasem również wymaga tego niewystarczający spadek podłużny kanalizacji, co uniemożliwia zajście „samooczyszczenia” się kanalizacji.

Również pompownie ścieków wymagają okresowego opróżniania, gdyż pompy nie są w stanie przerzucić nagromadzonych wewnątrz zbiorników osadów, tłuszczu i innych stałych elementów, które z założenia nie powinny znaleźć się w kanalizacji.

Referencje

ul. Mysikrólika 2a
02-809 Warszawa
biuro@ugos.com.pl
tel: 22 643 90 70
fax: 22 643 90 71

22 643 90 70
biuro@ugos.com.pl