Skrzynki rozsączające

Innowacyjny i elastyczny system zarządzania wodą opadową
Procesy urbanizacyjne, rozrastanie się terenów miejskich, rozwój infrastruktury technicznej powodują pokrywanie coraz większej powierzchni ziemi nieprzepuszczalnymi warstwami tj. asfalt, beton itp. Stawia to przed nami konieczność rozwiązania problemów zagospodarowania ścieków deszczowych, obciążenia sieci kanalizacyjnych oraz obniżania poziomu wód gruntowych.
W celu ograniczenia tych negatywnych dla środowiska zjawisk niezwykle istotne stało się racjonalne zagospodarowanie wody opadowej
Skrzynki rozsączające służą odwodnieniu utwardzonej powierzchni parkingów, placów, dachów i terenów zielonych. Konstrukcja skrzynek wraz z 500 mm tunelem inspekcyjnym umożliwia monitoring oraz czyszczenie wnętrza podziemnej instalacji. Istotną cecha jest również wyjątkowo łatwy montaż modułów, który nawet przy dużych projektach może być realizowany przez niewielka liczbę osób
 
 
 
Zalety systemu:
-wysoka pojemność magazynowania 95 %
-wyjątkowa wytrzymałość(do 60 SLW przy pokryciu 1,0 m warstwa gruntu)
-tunel inspekcyjny o średnicy 500 mm umożliwiający czyszczenie modułów oraz nie ograniczony monitoring
-niewielki ciężar skrzynek
-łatwy i szybki montaż
-oszczędność powierzchni inwestycyjnej, dzięki możliwości dowolnego wykorzystania powierzchni ponad skrzynkami