Aktualności

Nowe aprobaty techniczne

Informujemy o udzieleniu przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy firmie UGOS Ochrona Środowiska nowych aprobat technicznych

Uruchomienie działu serwisu

Informujemy o uruchomieniu przez naszą firmę działu serwisu. W ramach działalności serwisu udostępniamy usługi przeglądów technicznych i czyszczenia urządzeń oraz odbioru powstających w trakcie czyszczenia odpadów. Szczegóły w zakładce Serwis

Strony